Back to main page

List of publications

 1. Vašek, Z., Gembalová, P., Schindler, I., Bořuta,J., Szturc,P., Švinc,V., Experimentální studium tvařitelnosti nízkouhlíkových ocelí se zvýšenými obsahy příměsí mědi a cínu, vědecká konference, FORMING 2004, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, září 2004.
 2. Szturc,P., Bořuta, J., Gembalová P., Vašek, Z.: Tvařitelnost nízkouhlíkové oceli se zvýšenými obsahy mědi a cínu,13.Mezinárodní metalurgická konference METAL 2004, květen 2004, Hradec nad Moravici, na CD
 3. Jílek, L. Výpočet stupně prokování u nás a v zahraničí. Kovárenství 2003, č. 23, s. 5 až 13.
 4. Szturc,P., Bořuta, J., Gembalová P.: Plastometr SETARAM - efektivní zázemí pro modelování tvářecích procesů, mezinárodní konference ČESKÉ OCELÁŘSTVÍ VE XXI.STOLETÍ, Velké Losiny, 18.20.11.2003
 5. Szturc,P., Bořuta, J., Gembalová P.: Plastometr SETARAM - efektivní zázemí pro modelování tvářecích procesů, mezinárodní konference ČESKÉ OCELÁŘSTVÍ VE XXI.STOLETÍ, Velké Losiny, 18.20.11.2003
 6. Malůšek, A., Jílek, L. Postup výroby dutého výkovku. Kovárenství 2003, č. 23, s. 17 až 18.
 7. Szturc,P., Bořuta, J.: TORSION PLASTOMETER SETARAM - deformation characteristics for newmaterials. Akviziční materiál zveřejněný v rámci pracovní cesty do Velké Británie, Rotherham - Swinden technologické centrum CORUS, 6.13.9.2003
 8. Jílek, L., Kolářský, J.: 4. Kovárenská konference. Kovárenství 2003, č. 22, s. 58 a 59
 9. Szturc,P.: Základní východiska operativního řízení nákladů výroby plechů, Finanční a logistická konference, TU- VŠB Ostrava, Čeladná - Beskydy, červen 2003
 10. Jílek, L.: Kování se zvýšeným podílem smykových deformací. Kovárenství 2003, č. 22, s. 26 a 27
 11. 266. Szturc,P.: Logistika a nákladovost při výrobě za tepla válcovaných plechů, 12.Mezinárodní metalurgická konference METAL 2003, květen 2003, Hradec nad Moravicí, na CD.
 12. Jílek, L.: Porovnání našich a amerických značek ocelí Kovárenství 2002 č. 21, s. 12, 13
 13. Szturc,P.,Šáňa,Z.,Staš, D.: Srovnání výsledků odlišné metodiky zkoušení plastických vlastností u plynule odlévané bramy, mezinárodní vědecká konference, FORMING 2002, Luhačovice, září 2002
 14. Jílek, L.: Novinky ve vývoji technologie výroby železničních kol. Kovárenství 2002 č. 21, s. 7 -11
 15. Jílek, L.: Nový postup součástek s vnitřním ozubením. Kovárenství 2002, č. 20, s. 17
 16. Szturc,P., Kozelský,P.,Šáňa, Z.: Tvařitelnost a trhliny na kontinuálně litých bramách, 11.mezinárodní konference METAL 2002, Hradec nad Moravicí, květen 2002
 17. Jílek L.: Výkovky versus odlitky. Kovárenství 2002, č. 20, s. 18 - 21
 18. Jílek, L.: METAL 2002. Kovárenství 2002, č. 20, s. 48,49
 19. Jílek L.: 3. mezinárodní konference TherTechForm ´02. Kovárenství 2002, č. 20, s. 54 - 56
 20. Jílek, L.: Intenzivní protváření beze změny průřezu. Kovárenství 2001, č. 19, s. 1 - 3.
 21. Jílek, L.: Realizace vícesměrného protváření na konvenčních lisech. Kovárenství 2001, č. 19, s. 14 - 15.
 22. Jílek, L., Malůšek, A.: Velké buchary - historie a současnost. Kovárenství 2001, č. 19, s. 26 -33.
 23. Jílek, L., Bubák, A.: Hydraulické pohony lisů pro volné kování. Kovárenství 2001, č. 18, s. 23-26
 24. Jílek, L. 3. Národní kovárenská konference. Kovárenství 2001, č. 18, s. 28-30
 25. Jílek, L.: Zpracování kovů a politika. Kovárenství 2000, č. 17, s. 15 a 16
 26. Jílek. L.: Sympozium volného kování v New Orleansu. Kovárenství 2000, č. 17, s. 19 až 26
 27. Jílek, L.: 14. konference volného kování ve Wiesbadenu. Kovárenství 2000, č. 17, s. 30 až 38
 28. Jílek. L.: 10 let činnosti skupiny volného kování. Kovárenství 2000, č. 16, s.11 a 12
 29. Szturc,P.: Exploitation of the Torsion Plastometer in the Modern Steel Forming Technology, konference JuniorEuromat 2000, Lausanne, Switzerland, september 2000, s.557.
 30. Jílek, L.: Profilování při volném kování . Kovárenství 2000, č. 16, s. 18 až 27
 31. Jílek, L.: Z historie kovářství. Acta Metallurgica Slovaca 2000, roč. 6, č. 1, s. 5-19
 32. Szturc,P., Schindler,I., Kraus,M.: Experimental rolling of strip-cast steel- type AISI 304,mezinárodní konference FORMING 2000, září 2000,Ustron, Poland, p. 107-112.
 33. Jílek , L.: Novinky v oblasti tváření tuhnoucího kovu Kovárenství 1999, č. 14, s. 26,27,
 34. Jílek, L.: Z historie kovářských technologií. Kovárenství 1999, č. 14, s. 33-39
 35. Jílek, L., Sommer, B.: 2. Národní kovárenská konference. Kovárenství 1999, č. 14, s. 40-43
 36. Jílek, L.: 2. Mezinárodní konference THER TECH FORM ´99 Kovárenství 1999, č. 14, s. 46-50
 37. Szturc,P.et al. : Aktuální příklady systemizace plochých výrobků a.s.Vítkovice v souvislosti s úpravou ocelárenských postupů, konference TherTechForm99, Tále-Slovensko, duben 1999, s. 371-375.
 38. Jílek, L.: Konference MEFORM 99. Kovárenství 1999, č. 14, s. 51-55
 39. Jílek, L.: Tematický zájezd do Anglie, Kovárenství 1998, č. 12, s. 7 až 11
 40. Jílek, L.: Tváření částečně utuhlého kovu. Kovárenství 1998, č. 13, s. 9 a 10
 41. Jílek, L.: Tematický zájezd do Anglie, Kovárenství 1998, č. 12, s. 7 až 11
 42. Szturc,P.: Investigation of Deformation Characteristics of Steel near the Incipient Melting Temperature, konference JuniorEuromat 98, Lausanne, Switzerland, september 1998, p.144.
 43. Jílek, L.: Tváření částečně utuhlého kovu. Kovárenství 1998, č. 13, s. 9 a 10
 44. Jílek, L.: 1. Národní kovárenská konference. Kovárenství 1997, č.10, s. 19 a 20
 45. Jílek, L.: 13. Mezinárodní kovárenský kongres v Koreji. Kovárenství 1997, č. 11 s. 1 až 9
 46. Turek, J., Janosch, E., Jílek, L.: Mikročistota a homogenita velkých kovářských ingotů. Hutnické listy 51., 1996,č 5/6, s. 10 až 15
 47. Jílek, L.: Výroba ozubených kol tvářením. Kovárenství 1996, č.8, s. 1 až 4
 48. Jílek, L.: Životnost tvářecích nástrojů. Kovárenství 1996, č.9. s. 1 až 9
 49. Szturc, P. et al..: Plastometric Determination of HSLA Steels Hot Working Characteristics in VÍTKOVICE. In: HSLA Steels 95, The Chinese Society for Metals. Beijing 1995, p. 367 - 370.
 50. Jílek, L. XII. Mezinárodní konference volného kování. Kovárenství 7, 1995, s. 19-21
 51. Jílek, L.: Velké lisy pro volné kování. Hutnické listy 49, 1994, č. 2, s. 16-22
 52. Kování klik pro poloskládané zalomené hřídele.Kovárenství 6, 1994, s. 25-37
 53. Jílek, L.: Kování monoblokových zalomených hřídelů, Kovárenství 5, 1993, s. 7-24
 54. Jílek, L., Fuciman, Z., Velísek, J.: Ploché výkovky z nového typu ingotů. Hutnické listy 48, 1993, č. 7/8, s. 51-54
 55. Jílek, L.: XI. mezinárodní kovárenský kongres v Terni a Spoletu v Itálii Kovárenství 3, 1992, s. 16-22
 56. Jílek, L, Liška, M..: Použití mikrolegovaných ocelí na výkovky kované v zápustkách. Kovárenství 4, 1992, s. 7-16
 57. Szturc,P., Moudrý, M. Využití výpočetní techniky pro archivaci výsledků zkoušek tvařitelnosti ocelí za tepla, časopis Hutnické listy 1991,č.1-2, s.65 - 67,
 58. Jílek, L., Jelen, L.: Mezní stabilita plastické deformace austenitické chromniklové stabilizované oceli. Hutnické listy 45, 1990, č. 3, s. 169-173
 59. Jílek, L., Jelen, L., Petržela, J.: Nový způsob výpočtu konstant Garofalovy rovnice. Hutnické listy 45, 1990, č. 5, s. 341-344
 60. Jílek, L.: Děrování při volném kování. Hutnické listy 44, 1989, č. 12, s. 851-854
 61. Jílek, L., Velísek, J., Jelen, L., Petržela, J.: Kování a lisování velkých dílů pro jadernou energetiku. Jaderná energie 34, 1988, č. 7, s. 259-265
 62. Jílek, L., Martinák, A., Kusák, L.: Tvářený elektrostruskový svarový spoj z austenitické oceli 18/10 CrNi. Zváranie 36, 1987, č. 12, s. 367-374
 63. Technology of Pressing Large Heads. Welding and Metal Fabrication 55, 1987, č. 2, s. 50-53
 64. Jílek, L.: Technologie lisování velkých den. Hutnické listy 41, 1986, č. 1, s. 25-28
 65. Jílek, L. Velísek, J., Kusák, L.: Výroba tlakových nádob kompenzátoru objemu a parogenerátoru pro jaderné elektrárny. Věda-technika-výzkum, str. 11-14, Propagace VŽSKG Ostrava, 1986
 66. Jílek, L.: Nástroje pro lisování velkých den. Hutnické listy 40, 1985, č. 11, s. 781-785
 67. Jílek, L.: Stanovení některých parametrů tvařitelnosti při tváření oceli pro jadernou energetiku. Hutnické listy 39, 1984, č. 12, s. 856-860
 68. Jílek, L., Valošek, P.: Optimální tvar tažnice pro výrobu eliptických den. Strojírenství 33, 1983, č. 11, s. 648-652
 69. Jílek, L., Velísek, J.: Některé otázky vyhrdlování u masivních těles. Hutnické listy 38, 1983, č. 10, s. 696-700
 70. Jílek, L.,: Kování velkých kruhových desek. Hutník 33, 1983, č. 5, s. 191-193
 71. Jílek, L.,: Modelový průzkum zvláštních případů lisování den. Hutnické listy 37, 1982, č. 6, s. 405-408
 72. Jílek, L.,: Zkušenosti s lisováním den pro jadernou energetiku. Hutník 32, 1982, č. 6, s. 235-238
 73. Vyšel anglický překlad v British Iron and Steel Inst. č. 22201
 74. Jílek, L.,: Kování a lisování rozměrných těles. Hutník 30, 1980, č. 9, s. 339-341
 75. Jílek, L.,: Adaptivní výpočet válcovací síly při automatickém řízení válcovny tlustých plechů. Hutnické listy 35, 1980, č. 4, s. 240-243
 76. Jílek, L.,: Minimalizace doby válcování ingotu na blokovně, Hutnické listy 34, 1979, č. 4, s. 250-253
 77. Jílek, L., Sommer,B.: Průběh deformace při vyhrdlování velkých výlisků pro jadernou energetiku. Hutnické listy 34, 1979, č. 2, s. 122-126
 78. Jílek, L.,: Minimalizace středně kvadratického momentu při válcování na blokovně Hutnické listy 34, 1979, č. 1, s. 22-24
 79. Jílek, L.,: Minimalizace středně kvadratického momentu při válcování na blokovně Hutnické listy 34, 1979, č. 1, s. 22-24
 80. Jílek, L.,: Výpočet úběrových plánů pro válcování na blokovně. Hutnické listy 33, 1978, č. 12, s. 865-870
 81. Jílek, L., Gelnar, V.: Možnosti automatizace blokoven. Hutník 28, 1978, č. 1, s. 26-29
 82. Jílek, L., Vavrečka, M.: Automatizace vratných válcoven tlustých plechů. Hutní projekt (časopis) 8, 1977, č. 18, s. 16-21
 83. Stav vývoje vratných válcoven tlustých a středních plechů. Hutní projekt, technicko-ekonomický zpravodaj, 7, 1975, č. 15, s. 13-21
 84. Jílek., L.: Použití počítače ve válcovně tlustých plechů. Hutnické listy 24, 1969, č. 10, s. 718-720 (British Iron and Steel Inst . č. 8409)
 85. Jílek., L., Sommer, B.: Vliv teploty a štíhlosti ingotů na zakování jejich vnitřních vad. Hutník 17, 1967, č. 7, s. 341-344
 86. Jílek., L., Sommer, B.: Vliv stavu napjatosti na zakování vnitřních vad ingotů, Hutnické listy 22, 1967, č. 4, s. 236-239
 87. Jílek., L., Sommer, B.: Příspěvek k výpočtu stupně prokování, Hutnické listy 22, 1967, č. 3, s. 174-178
Back to main page